SHIP COD

Giao hàng thu tiền hộ (COD)

Là dịch vụ mà Luce Post thu hộ tiền hàng cho người gửi khi phát vận đơn cho người nhận trên toàn quốc.