PHÁT HẸN GIỜ

Phát hẹn giờ
Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu phát vận đơn đúng một thời điểm cụ thể hoặc trước một thời điểm cụ thể nào đó. Giúp Quý khách dễ dàng đáp ứng những yêu cầu đặc biệt về thời điểm nhận hàng của người nhận. Tài liệu/ hàng hóa sẽ được Luce sắp xếp cẩn thận để giao đến tay người nhận đúng thời điểm đã hẹn trước.

Dịch vụ này phù hợp với Quý khách có nhu cầu giao hàng theo giờ hẹn, thời điểm giao hàng đến tay người nhận là quan trọng.