Phụ Phí Và Tỷ Giá

 THÔNG BÁO

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
Công ty Cổ phần Bưu chính Luce (Luce) gửi đến Quý khách hàng lời chào trân trọng. Chúng tôi xin thông báo mức phụ phí xăng dầu và tỷ giá ngoại tệ áp dụng từ tháng 08/2021 như sau:
1. Phụ phí xăng dầu
a. Đối với dịch vụ trong nước
✿ Chuyển phát nhanh: tỷ lệ phụ phí là 20%.
✿ Chuyển phát tiết kiệm: tỷ lệ phụ phí là 20%.
✿ Vận tải: tỷ lệ phụ phí là 20%.

b. Đối với dịch vụ quốc tế
 Chuyển phát nhanh quốc tế (International Express): tỷ lệ phụ phí là 17,25%
 Chuyển phát tiết kiệm quốc tế (International Economy): tỷ lệ phụ phí là 20%.
2. Thời gian áp dụng: Từ 01/08/2021.
Chúng tôi sẽ thông báo đến Quý Khách hàng mức phụ phí áp dụng vào đầu mỗi tháng.
Trân trọng kính chào.